سخن اسلام: از کجا بدانیم که خداوند از ما راضی است؟

این برنامه با عنوان سخن اسلام است موضوع این برنامه این است که ما بندگان چگونه و از کجا بدانیم که خداوند متعال ما را دوست دارد و از کارهای ما رضایت دارد این برنامه در شبکه انتظار وابسته به موسسه فرهنگی انتظار در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تهیه و تولید شده است کارشناس برنامه: حجت […]

گلستان احکام: حکم روزه یوم الشک چیست؟

در برنامه گلستان کارشناس برنامه به تشریح و توضیح روزه یوم الشک می پردازد یوم الشک روزی است که معلوم نیست متعلق به شعبان است یا رمضان و … این برنامه در رمضان سال ۱۳۹۹ در شبکه انتظار وابسته به موسسه فرهنگی انتظار تهیه و تولید شده است کارشناس برنامه : حجت الاسلام شیخ محمد […]

گلستان احکام: صحت عمل یا قبولی عمل مورد نظر خداوند است؟

در این برنامه در باره اهمیت صحت عمل و قبولی عمل در پیشگاه پروردگار صحبت می شود در واقع صحت عمل ممکن است نسبت به یک عمل انجام شود مانند نماز یا روزه اما انچه مهم است شرط قبولی و معیار قبولی عمل است نه نفس عمل و… این برنامه در رمضان سال ۱۳۹۹ در […]
پیامبر(ص) فرموده‌‌اند «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّی ‏فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی»؛ فاطمه پاره تن من است و هرکس او را بیازارد گویی مرا آزرده است.