گلستان احکام: روزه دار و مسائل دندان پزشکی در ماه رمضان

دراین برنامه درباره احکام شخص روزه دار در ماه رمضان در رابطه با مسانل مراجعه روزه دار به دندان پزشکی توسط کارشناس برنامه پاسخ داده شده است به نظر تمامی مراجع عظام تقلید پزشکان می توانند در ماه رمضان کار ترمیم دندان پزشکی را انجام دهند و… این برنامه در رمضان سال ۱۳۹۹ توسط شبکه […]

گلستان احکام: اثر دستور پزشک و روزه افراد بیمار یا روزه دار چیست؟

در این برنامه تحت عنوان گلستان احکام با موضوع دستور پزشک بر روزه افراد بیمار چگونه است توسط کارشناس برنامه پاسخ داده شده است هر فردی که از نظر خودش و تشخیص خودش صلاحیت و توانایی روزه گرفتن را دارد اگر چه بیمار باشد واجب است روزه را بگیرد و لی افرادی که به نظر […]
پیامبر(ص) فرموده‌‌اند «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّی ‏فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی»؛ فاطمه پاره تن من است و هرکس او را بیازارد گویی مرا آزرده است.