گلستان احکام با موضوع : آزمایش خون مبطل روزه است یا خیر؟

این برنامه با موضوع ازمایش خون است که ایا درماه رمضان می توان ازمایش خون داد یا خیر ؟ بنابراین به نظر تمامی فقها میتوان ازمایش خون داد، اما اگر در ماه رمضان خون دادن یا حجامت با عث ضعف بدن روزه دار شود، کراهت دارد این برنامه در ماه رمضان سال ۱۳۹۹ در شبکه […]
پیامبر(ص) فرموده‌‌اند «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّی ‏فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی»؛ فاطمه پاره تن من است و هرکس او را بیازارد گویی مرا آزرده است.